-->

درباره کنفرانس

اولین دوره کنفرانس با عنوان DCHPC2018 توسط گروه محاسبات و سامانه های توزیع شده انجمن انفورماتیک ایران و با مشارکت دانشگاه قم و" شرکت تحلیل گران پویا اندیش ارتباطات امروز" و حمایت معنوی دانشگاههای علم وصنعت همچنین حمایت معنوی دانشگاهها UPM مالزی در دانشگاه قم در4-6 آذر ماه 1397 با حضور 30 شرکت کننده خارجی (دارای مقاله) و 70 شرکت کننده داخل کشور(دارای مقاله) برگزار شد. علاوه برارایه مقالات در این کنفرانس 4 سخنرانی کلیدی و 4 کارگاه تخصصی توسط اساتید ایرانی وخارجی ارایه گردید.

دومین دوره کنفرانس بین المللی محاسبات و سامانه های توزیع شده با عنوان DCHPC2022 در روز 2و3 مارس 2022 مصادف با 11و 12 اسفند 1400 توسط گروه محاسبات و سامانه های توزیع شده انجمن انفورماتیک ایران در دانشگاه صنعتی قم و تحت حمایت علمی IEEE و ISC به صورت مجازی با موفقیت برگزار گردید. در این کنفرانس بین المللی 41 مقاله (18 مقاله انگلیسی در سطح IEEE، 15 مقاله انگلیسی در سطح ISC و 8 مقاله به زبان فارسی ) ، 5 کارگاه، و 4 سخنرانی کلیدی ارایه گردید. همچنین در این کنفرانس 50 عضو کمیته علمی در سطح ملی وبین المللی همکاری داشتند.

سومین دوره با عنوان DCHPC2024 در روز 15و14 می 2024 مصادف با 25و 26 اردیبهشت 1403 توسط گروه محاسبات و سامانه های توزیع شده انجمن انفورماتیک ایران وپژوهشکده علوم کامپیوتر، پژوهشگاه دانش های بنیادی (IPM) در تهران برگزار خواهد شد.

تاریخ های مهم :

شروع ارسال مقالات : ۱ تیر ۱۴۰۲

پایان ارسال مقالات : ۲۴ آذر ۱۴۰۲

داوری مقالات و اعلام پذیرش: ۲۵ دی ۱۴۰۲

ارسال نسخه نهایی پس از داوری اولیه: ۱۰ بهمن ۱۴۰۲

ارسال پروپوزال برگزاری کارگاه: ۱۰ بهمن ۱۴۰۲

ثبت نام زودهنگام: ۱ بهمن ۱۴۰۲

ثبت نام عادی: ۲۰ بهمن ۱۴۰۲

محور موضوعات کنفرانس: